Popis akce Naše fyzické setkání tváří v tvář. Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:PREVENCE ÚRAZÚ A PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH
  

O čem bude hlavní mentorka hovořit a diskutovat se zúčastněnými rodinami/ženami?

  • PREVENCE ÚRAZŮ V DOMÁCNOSTI
  • PREVENCE DOPRAVNÍCH ÚRAZŮ
  • PREVENCE OTRAV
  • PREVENCE TONUTÍ

To a mnohem více se dozvíte na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček.

Termín pátek 30. 9. 2022 od 9:30 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Mgr. Ludmila Lešková
zdravotní sestra a lektorka kurzů první pomoci nejen pro maminky
     

  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2022“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.