Popis akce Jedná se o pravidelná SETKÁNÍ ŽEN v ÚZKÉM KRUHU, jejichž cílem je rozvoj osobnosti žen, sdílení zkušeností a získání odborných znalostí i praktických dovedností. Setkání budou formou čtyř zážitkových workshopů, při kterých si mohou ženy vyzkoušet řadu zajímavých technik. Jednotlivé workshopy na sebe tématicky navazují: 

  1. setkání na téma: Jsem dobrou matkou a partnerkou?V průběhu setkání si s ženami probereme běžné problémy a radosti, které řeší většina žen se svými dětmi a partnerem. Jako jsou například:- sourozenecká rivalita a hádky, dětský vzdor, odmlouvání dětí- časté rodičovské přešlapy a nejistotu, jestli to jako matky děláme správně

    – partnerské problémy a nedorozumění, hádky, problémy v milostném životě, ale i partnerskou podporu a celkové rodinné vztahy

    Ženám se pokusíme předat ověřené postupy a metody, jak některých nedorozuměním předcházet, poskytnout jim nový vhled na daný problém, čas a prostor na zamyšlení.

    Během setkání bude dostatek prostoru pro diskuzi, zodpovězení otázek uchazeček.

Termín čtvrtek 13.10.2022 od 17:00 doba trvání 1,5 hodiny
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorek, ale i ostatních žen
Cena

Ženský kruh – celek – 890,- Kč

Jednotlivá přednáška – 350,- Kč

Doporučený věk ženy
Mentorka Ing. Lenka Krystková – montessori pedagog a lektorka kojeneckého a batolecího cvičení, poradce v oblasti stravování
  
  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2022“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.