Novinky

Jednorázové akce

Odborné semináře/webináře, podpůrná skupina pro rodiny s dětmi, workshopy a akce pro děti atd. – sledujte náš kalendář akcí a včas se přihlašujte. Vždy máme pouze omezený počet míst. Veškeré akce zde.

Zápisy do školky/dětské skupiny

Příjem přihlášek do dětské skupiny na školní rok 2023/2024 a na období letních prázdnin roku 2023 bude probíhat od 8. 5. 2023. V případě více informací kontaktujte ředitelku DS Ing. Lenku Krystkovou na tel. číslo 777 893 134.

Pravidelné kurzy

PŘEDZÁPISY pro STÁVAJÍCÍ KLIENTY – v období od 6. 3. – 17. 3. 2023
ZÁPISY pro NOVÉ KLIENTY – v období od 20. 3. do naplnění volné kapacity
Rozpis skupin včetně časových možností bude na webu uveřejněn 19. 3. 2023