Kontakt

aneb kde nás najdete

Jablonského 11
Plzeň 326 00

vstup v přízemí

Mapa: google.cz, mapy.cz

Recepce Centra cvrček
Telefon: 727 813 310
Dětská skupina – školička
Telefon: 606 029 895
 
Ing. Lenka Krystková – ředitelka
Telefon: 777 893 134
 
E-mail: info@centrumcvrcek.cz
Web: www.centrumcvrcek.cz

Rodičovské a mateřské centrum v Plzni - Jablonského 11, Plzeň Slovany

Otevírací doba

9:00 – 12:00
14:00 – 16:00
a v době konání kurzů

Sídlo společnosti a fakturační údaje

Cvrčkův klub, z.s.
Průmyslová 33, Plzeň
IČ: 063 38 127

Číslo běžného účtu: 2601290794/2010 – FIO banka a.s.
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 8147.

Kontaktní formulář

  Vaše jméno*

  Váš email*

  Předmět

  Vaše zpráva

  Ochrana osobních údajů

  Pokud jste naším klientem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

  Kdo je správce?

  Jsme společnost Cvrčkův klub, z.s.., IČO 06338127, se sídlem Průmyslová 33, Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka L 8147, která provozuje webové stránky www.centrumcvrcek.cz.

  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

  Kontaktní údaje

  Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 777 893 134 nebo na e-mail: info@centrumcvrcek.cz.

  Prohlašujeme

  Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

  Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy
   • vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, telelefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotním stavu dítěte apod., které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a kvalitnímu odvedení našich služeb (např. účast na kurzu a příměstském táboře, dozor nad svěřenými dětmi, účast na semináři apod.).
  • vedení účetnictví
   • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Pro bližší identifikaci uživatele služby a snazšímu proplacení námi vystavených dokladů u zdravotních pojišťoven, které přispívají na pohybové aktivity, uvádíme i např. datum narození, adresu trvalého bydliště, jméno a příjmení poživatele služby a popř. i zákonného zástupce apod.
  • marketing – zasílání newsletterů
   • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • pokročilý marketing na základě souhlasu
   • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

  Cookies

  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Osobní údaje v tištěné podobě jsou vždy bezpečně uzamčeny na příslušných místech v naší provozovně nebo v sídle společnosti. Osobní údaje, které evidujeme v elektronické podobě, jsou dostatečně zabezpečeny např. hesly nebo jinými přístupovými metodami.

  Předání osobních údajů třetím osobám

  K vašim osobním údajům mají přístup pouze předem určení zaměstnanci a spolupracovníci.

  Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  Jsou to poskytovatelé následujících platforem: doplňte podle sebe Facebook, Google, Dropbox.

  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

  Předávání dat mimo Evropskou unii

  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@centrumcvrcek.cz

  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

  Právo na přenositelnost

  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.

  Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

  Právo na výmaz (být zapomenut)

  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  E-maily s inspirací, odkazy na zajímavé články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  Mlčenlivost

  Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.