Tým

Hana Klímová – fyzioterapeutka

Hana Klímová – fyzioterapeutkaV roce 1997 jsem dokončila studium fyzioterapie a nastoupila jako fyzioterapeut do ÚSP Zbůch, kde jsem pracovala s dětmi s hendikepem. Hodně mě tato práce lidsky i odborně obohatila. Od roku 2008 jsem byla zaměstnancem občanského sdružení Motýl v Plzni opět jako fyzioterapeut a poradce Rané péče. Cvičila jsem jak se zdravými, tak postiženými dětmi a to přímo v mateřském centru nebo jsem za nimi docházela do jejich domácího prostředí. Práce s dětmi mě velice baví. Mám velikou rodinu, se kterou ráda sportuji, cestuji na kole a dobývám české rozhledny. Těším na Vás při společných hodinách cvičení miminek a malých dětí v Centru cvrček v Plzni. Budu se zaměřovat na podporu správného fyziologického a psychomotorického vývoje, protažení svalů a navození dobré nálady pro děti i dospělé.

Lenka Krystková – lektorka, ředitelka centra a dětské skupiny

Lenka Krystková – jednatelka společnostiAbsolvovala jsem studium ekonomie na Západočeské univerzitě v Plzni a jednosemestrální studium na německé vysoké škole ve Weidenu. Rok jsem také s manželem a synem v Německu žila. Již od dětských let jsem se věnovala malbě, zpěvu, tanci a dalším pohybovým aktivitám, dramatickému projevu, hře na klavír, keramice a jiným rukodělným činnostem. Zúčastnila jsem se řady kurzů zaměřených na rodinnou a dětskou tématiku. Vzdělání jsem si postupně doplnila o kurzy kojeneckého a batolecího cvičení, míčkovacích technik podle Zdeňky Jebavé, hudebních kurzů pro předškoláky a školáky. V roce 2018 jsem úspěšně absolvovala zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V současné době jsem lektorkou kojeneckého i batolecího cvičení, lektorkou babymasáží, dětských tanečků a výtvarných kurzů pro děti. Částečně se také věnuji dětem v naší dětské skupině Cvrčkův klub. Mám dvě malé děti a neustále se snažím v rodinné a dětské problematice sebevzdělávat. Při výchově svých dětí i při práci s dětmi v mateřském centru hodně využívám prvky Montessori pedagogiky. V Montessori pedagogice se sebevzdělávám buď ve formě akreditovaných kurzů nebo formou dalších dostupných zdrojů. Ráda bych propojila své zkušenosti i zkušenosti mých kolegyň a vytvořila tak příjemné místo pro rodiny s dětmi. Budu se na Vás těšit při svých rukodělných a pohybových kurzech pro děti a dospělé a také na seminářích nebo v naší dětské skupině.

Štěpánka Strejcová – dětská sestra, porodní asistentka, laktační poradkyně

Štěpánka Strejcová – dětská sestra, porodní asistentka, laktační poradkyněPo dokončeném studiu dětské sestry a praxi v této oblasti jsem se začala dále vzdělávat jako porodní asistentka a laktační poradkyně. Také jsem pracovala jako zdravotní sestra v gynekologické ambulanci. Již 10 let se věnuji předporodním kurzům a cvičení s těhotnými v Plzni, Klatovech a Přešticích. Práce s těhotnými maminkami je pro mě pořád zajímavou a pokaždé něčím obohacující. Také jsem si již touto ženskou fází prošla, takže mé rady pro těhotné vycházejí i z vlastních zkušeností. Zvu všechny těhotné od ukončeného 12.tého týdne těhotenství na moje hodiny cvičení s těhotnými a předporodní přípravu, předporodní přednášky a partnerské hodiny v Centru cvrček s.r.o. Nebojte se na mě obrátit i po porodu – zajišťuji laktační poradenství, poradím s péčí o novorozence nebo poradím jak na poporodní hojení ran. Těším na všechny budoucí maminky!!!

Jana Šopovová – lektorka pohybových kurzů

V současné době studuji druhým rokem na Jihočeské univerzitě obor Pedagogika volného času a tomuto povolání bych se ráda věnovala i po ukončení studia. Po absolvování střední školy jsem s manželem odcestovala do zahraničí, kde jsme strávili osm let a získali mnoho cenných zkušeností. Za nejpodstatnější z nich považuji osvojení si anglického jazyka, schopnost adaptovat se v novém prostředí a poznání jiného přístupu ve výchově dětí. Prvotním impulsem, který mě přivedl k práci v mateřském centru, byly mé dvě děti, se kterými jsem navštěvovala cvičení rodičů a dětí. Věřím, že pohyb je pro  všechny děti velmi důležitý, jak pro jejich správný psychomotorický vývoj, tak i jen pro radost z pohybu. Jsem outdoorový typ člověka, který s nadšením běhá, jezdí na kole, plave a chodí na výlety do přírody. Volný čas trávím se svými dětmi společným zpíváním, tvořením a hraním. Mám velké štěstí, že stejnou náplň má i moje práce v mateřském Centru cvrček. Jsem pro každou legraci a tak věřím, že si to při společných aktivitách užijeme. Budu se na vás těšit!

Anna Bystřická – hlavní pedagog v dětské skupině Cvrčkův klub

Mám vzdělání v oboru sociální péče, pečovatelství. Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V rámci studia na VŠ jsem získala praxi v klasických i speciálních mateřských a základních školách. Vlastním Certifikát ze speciální pedagogiky. Tomuto oboru se věnuji ve svém volném čase, rozšiřuji obzory. Mám zkušenosti s dětmi s poruchou autistického spektra a syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. V posledních letech jsem se věnovala především dětem batolecího a předškolního věku. Bohaté poznatky jsem získala jako paní učitelka v soukromé mateřské školce i jako chůva několika malých dětí. Volný čas nejraději trávím se svým synem. Má práce je mou srdeční záležitostí a mým největším koníčkem! V Centru Cvrček se na mě můžete s čímkoli obrátit! Těším se na vás a vaše dětičky!

Veronika Maržencevová – pedagog v dětské skupině Cvrčkův klub

V roce 2011 jsem dokončila studium a již v této době jsem hlídala děti po rodinách a začínali mé první zkušenosti v soukromých školkách. Po škole jsem začala pracovat zpočátku pouze jako pedagog a následně jako vedoucí pedagog soukromé školičky, kde jsem strávila krásných 7 let. K dětem jsem však měla velmi blízko už mnohem dřív, například jako vedoucí na dětských táborech. Během své práce s dětmi jsem se dále vzdělávala a to v oblasti speciální pedagogiky, výchovného poradenství, autismu a v mnoha dalších oblastech. V roce 2017 jsem složila zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky autorizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Svůj volný čas ráda trávím s rodinou, kamarády a přáteli. Mám moc ráda sport a to především plavání, běh, tenis, floorbal a turistiku. Přála abych si, aby z dětí o které budu pečovat, vyrostli sebejistí avšak milí lidé s úsměvem na tváři.

Kristýna Moravcová – lektorka pohybových kurzů, fyzioterapeutka

Po absolvování Sportovního gymnázia jsem vystudovala fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni. Již při tvorbě bakalářské práce jsem se zabývala vývojovou kineziologií a využitím jejích principů ve sportovní přípravě atletické mládeže. Při studijní praxi na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni jsem měla možnost pracovat s novorozenci a korigovat u nich polohové vady nožiček. V Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy jsem se nadchla pro práci s dětmi s různými vývojovými a ortopedickými vadami. Tyto zkušenosti jsem pak uplatnila při skupinových lekcích zdravotního cvičení s dětmi v Rekondičním centru Plzeň i na soukromé rehabilitaci Reha-Pitr. V rámci praxe v Nemocnici u sv. Jiří jsem také poznala terapii dětí s respiračními problémy. Neustále se dál vzdělávám a absolvuji odborné kurzy v moderních přístupech fyzioterapie dětí i dospělých. Práci s dětmi vidím jako velice smysluplnou a moc mě baví. Sama se od dětství věnuji sportování všeho druhu, závodně jsem 10 let hrála volejbal a vím, jak je pro lidské tělo pohyb důležitý. V Centru Cvrček se spolu setkáme na lekcích pánevního dna. Budu se na Vás moc těšit.

Karla Dezortová – lektorka výtvarných a rukodělných kurzů, speciální pedagog a výchovný poradce

Karla Dezortová – lektorka výtvarných a rukodělných kurzů, speciální pedagog a výchovný poradceJsem absolventkou pedagogické fakulty se zaměřením na výuku 1. i 2. stupně ZŠ a výtvarné výchovy. Během své dlouholeté práce s dětmi jsem se i dále sebevzdělávala a to v oblasti speciální pedagogiky, výchovného poradenství a defektologie na zvláštních školách. Během své praxe jsem pracovala nejen na základních i zvláštních školách ale i v Krajské psychologické poradně. Od malička jsem navíc byla vedena k hudbě a zpěvu. Na základních školách jsem vedla pěvecké sbory, vyučovala hudební výchovu a hru na klavír. V rámci své výtvarné činnosti jsem připravovala nejen své výstavy ale i výstavy dětí pod mým vedením v Plzni a Praze. Ráda bych Vás pozvala na výtvarné, rukodělné a hudební kurzy a případně soukromé poradenství v oblasti speciální pedagogiky.