Cvrčkův klub

Cvrčkův klub je dětská skupina určena pro veřejnost s max. počtem 12 dětí ve věku od 18 měsíců do 6 let.

Provozovatel – Cvrčkův klub, z.s., IČO 06338127 se sídlem Průmyslová 195/33, Plzeň 301 00

Právní forma: Zapsaný spolek, Spisová značka 8147 L, Krajský soud v Plzni

Statutární orgán
Ing. Lenka Krystková – Předseda, tel. 777 893 134
Předseda jedná za spolek samostatně.

Adresa provozovny aneb kde nás najdete: Jablonského 626/11, Plzeň 326 00

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Na realizaci projektu Cvrčkův klub (registrační číslo CZ.03.1.51./0.0/0.0/19_101/0016500) jsme z prioritní osy OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů získali podporu v červenci 2020. Cílem projektu je sladění pracovního a soukromého života, rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen a mužů s dětmi, kteří se z rodičovské dovolené vracejí na trh práce.

Cvrčkův klub_přihláška do DS

Cvrčkův klub_lékařský posudek

Cvrčkův klub_provozní řád DS

Cvrčkův klub_plán výchovy a péče v DS

Cvrčkův klub_ceník