Jídelní lístek dětské skupiny Cvrčkův klub

Aktuální jídelní lístek je vždy vyvěšen v šatně naší dětské skupiny (školičky).

Děti se stravují buď celodenní stravou zajištěnou provozovatelem nebo z vlastních zásob od rodičů. Vlastní donesená strava od rodičů musí být v jednotlivých krabičkách (dopolední, odpolední svačina, oběd) popsaná jménem dítěte. Za kvalitu doneseného jídla zodpovídají rodiče.

Cena celodenního stravného je dle aktuálního ceníku.