Režim dne

Provozní doba

  1. Režim dne v DS

– 7:00 – 8:30 hod – příchod dětí, volná hra dle výběru dítěte

– 8:30 – 9:00 hod – přivítání se, seznámení se s aktivitami daného dne

– 9:00 – 9:30 hod – svačinka, osobní hygiena

– 9:30 – 11:30 hod – hlavní dopolední aktivita dle daného dne včetně pobytu venku

– 11:30 – 12:15 hod – oběd, hygiena

– 12:15 – 12:30 hod – poslechová činnost (vyzvedávání dětí po obědě)

– 12:30 – 14:30 hod – relaxace, odpočinek, u větších dětí – klidové hry, vlastní výběr aktivit

– 14:30 – 15:00 hod – odpolední svačina

– 15:00 – 16:00 hod – volná hra, pobyt venku na zahradě, vyzvedávání dětí

  1. Průběh jednotlivých dní se může od pravidelného režimu dne mírně lišit na základě aktuálního programu nebo věkového složení dětí. O změně režimu daného den jsou rodiče včas informováni.
  2. Odpočinek po obědě probíhá v denní místnosti DS a je zajištěn dle příslušných hygienických norem. Dětem, které již nejsou zvyklé chodit po obědě spát, je umožněn odpočinek s ostatními dětmi, anebo nabídnuty klidové aktivity, tak aby nebyly rušeny ostatní děti.
  3. DS je v provozu ve všední dny PO – PÁ – od 7:00 do 16:00 hod.
  4. Děti na dopolední docházku nebo celodenní docházku mohou přicházet od 7:00 do 8:30 hod. Pouze po domluvě s rodiči je příchod možný i v jinou dopolední hodinu. Odchod dětí je možný po obědě od 12:00 do 12:15 hod. Odchody dětí odpoledne jsou zejména možné od 15:00 do 16:00 hod.
  5. Pobyt venku je zajištěn denně s přihlédnutím na aktuální počasí. Při nepříznivém počasí (např. vytrvalý déšť, příliš vysoké nebo nízké teploty) jsou s dětmi vykonávány aktivity v prostorách DS. K pobytu venku je využívána prostorná zahrada DS nebo okolní hřiště, parky apod. K nepravidelným akcím DS patří i výlety po Plzni a okolí.