Ceník dětské skupiny Cvrčkův klub

Dětská skupina Cvrčkův klub je provozována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů. Níže uvedené ceny jsou koncové. V ceně není zahrnuto stravné. Záleží na rozhodnutí zákonného zástupce, zda si stravu objedná od provozovatele dětské skupiny.

Účinnost tohoto ceníku nabývá platnost dne 1. 7. 2022 a týká se plateb na období od 1. 7. 2022.

  1. Platba docházky – školné
Počet dní v týdnu Poplatek za docházku
2 dny 3.300,- Kč
3-5 dní 4.000,- Kč
   
  1. Stravné

Pitný režim je již zahrnut v platbě za dítě. Stravování v dětské skupině Cvrčkův klub je možné z vlastních zásob dítěte z domova nebo zajištěné provozovatelem dětské skupiny. V případě, že zákonný zástupce zvolí stravování zajištěné provozovatelem dětské skupiny, je povinen hradit stravné dle níže uvedené ceny. Pokud si rodiče jídlo zajistí sami, není potřeba dítě vybavovat vlastním pitím. Záloha na stravné ve výši 500,- Kč se platí při přijetí dítěte do dětské skupiny a zahrne se do plateb stravného, které se platí zálohově. Při konci pobytu dítěte v dětské skupině se provede vyúčtování plateb stravného a případné vrácení zálohy ve skutečné výši.

Celodenní stravné – 100,- Kč/den – zahrnuje 1x oběd, 2x svačinku

  1. Sleva

V případě, že do dětské skupiny Cvrčkův klub dochází dvě a více dětí z jedné rodiny, pak poskytujeme slevu ve výši 10 % po celou dobu docházky všech sourozenců do Cvrčkova klubu.

  1. Splatnost měsíční docházky

Částka úhrady nákladů docházky (školné) je splatná nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, ve kterém má dítě navštěvovat dětskou skupinu Cvrčkův klub a to buď v hotovosti na recepci v dětské skupině v místě provozovny Jablonského 11, Plzeň nebo převodem na bankovní účet č. 2601290794/2010. Stravné je splatné nejpozději do 1. dne příslušného měsíce docházky dítěte do dětské skupiny.

Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat termín placení úhrady nákladů a stravného i v případě nepřítomnosti svého dítěte v DS. Opakované neplacení úhrady nákladů v termínu či nedodržení termínu úhrady nákladů může být důvodem k okamžité výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele bez výpovědní doby.

 

V Plzni dne: 1. 7. 2022

Zpracovala: Ing. Lenka Krystková – ředitelka