Náhrady za zameškané hodiny

Náhrady za zameškané hodiny je možné čerpat pouze po řádně provedené omluvě z dané lekce. Způsob provedení omluvy a čerpání možné náhrady naleznete níže.

1. Jak a kdy se omluvit

Klient je povinen se 24 hodin předem z dané lekce omluvit. Akceptujeme i omluvy v kratším provedeném termínu nejpozději ale do 8:00 hod daného dne. Zpětné omluvy nejsou brány v potaz. Omlouvat se také musíte v případě, že jste objednáni na náhradní lekci. V případě, že si náhradní lekci neomluvíte, pak Vám daná lekce propadá.

Omluvy prosím provádějte na e-mail: info@centrumcvrcek.cz nebo na tel. čísle: 727 813 310 (recepce) ve formě SMS – uvádějte prosím: jméno a příjmení, typ kurzu a hodinu kurzu.

Pokud omluvu v uvedeném čase klient neprovede, pak hodina bez náhrady propadá.

2. Čerpání náhrady

V případě, že je daná lekce řádně omluvená, může si ji klient nahradit v jiný termín na jiném kurzu v Centru cvrček. Náhradu může čerpat dokonce i jiný člen rodiny. Nemusí tedy náhradu vyčerpat pouze člen rodiny, který má kurz předplacený. Důležitá je hodnota kurzu. Pokud si klient vybere jako náhradu kurz, který má dražší hodinovou sazbu v předplacené formě, pak si doplatí rozdíl mezi cenou dané lekce jeho kurzu a vybraného kurzu jako náhrady. Vždy je nejjednodušší si vybrat náhradu na jiném kurzu ve stejné výši. Pokud si klient vybere pro náhradu kurz v nižší sazbě, tak se rozdíl v sazbě klientovi zpětně nevyplácí.

PŘÍKLAD:

Předplatila jsem kurz tanečků své dceři a vzhledem k tomu, že byla nemocná a máme 4 náhrady, tak dcera půjde 1x na dramatický kroužek, 1x na cvičení předškoláků, já půjdu 1x na malbu pro dospělé, kde uplatním dvě náhrady z důvodu vyšší ceny a ještě si zbytek lekce musím doplatit.

3. Na co se náhrady nevztahují

Náhrady se nevztahují na Cvičení pro těhotné a předporodní příprava, která se hradí přímo porodní asistentce Štěpánce Strejcové a na speciální akce pořádané Centrem cvrček (jako např. Mikulášská besídka, bazárek dětského oblečení, pletení z pedigu, maškarní bál atd.). Z důvodu velkého počtu nabízených a probíhajících kurzů si klient může nahradit hodinu pouze na jiném pravidelně se konajícím kurzu.

3. Do kdy mohu náhrady čerpat?

Kurzy v délce trvání 10 lekcí (zatím pouze cvičení miminek do 1 roku): Náhrady je možné čerpat v průběhu 10 lekcí + 2 týdny po skončení daného kurzu.

Kurzy placené na pololetí: Náhrady je možné čerpat v rámci daného pololetí.

Pokud klient do konce uvedeného období náhradu nevyčerpá, lekce bohužel propadá.

4. Ověření volné kapacity

Vzhledem k nárůstu počtu klientů a obsazenosti některých kurzů je důležité, abyste si předem ověřili volnou kapacitu na Vámi zvoleném kurzu pro Vaši náhradu. Volejte na tel. číslo: 727 813 310 (recepce) nebo napište e-mail: info@centrumcvrcek.cz. Pokud si předem volnou kapacitu neověříte, nemůžeme Vám garantovat, že si budete svoji náhradu moci v daný termín vyčerpat.

Snažíme se, aby naše služby pro Vás byly na stoprocentní úrovni a naplněnost kurzu je důležitým faktorem. Přeplněné kurzy nejsou příjemné pro jejich pravidelné návštěvníky, pro klienty s vybíranou náhradou ani pro lektora. Dodržujte tedy toto pravidlo ověření volné kapacity! Děkujeme.

5. Dlouhodobá nemoc

V případě, že se stane, že jste dlouhodobě nemocní (v délce trvání – 5 lekcí za sebou) a předložíte nám potvrzení od lékaře, pak Vám umožníme, abyste si náhrady čerpali i v následujícím pololetí nebo v době prázdnin. V případě, že nepředložíte potvrzení od lékaře nebo lekce nejsou souvisle za sebou, pak se tato výjimka na dané omluvy nevztahuje.

 

Děkujeme, že jste věnovali Váš drahocenný čas těmto informacím a věříme, že dodržování těchto pravidel přispěje ke kvalitně našich služeb a k příjemně strávenému času u nás v centru.