Zápisy na kurzy

Na kurzy I. i II. pololetí je možné se zapsat prostřednictvím elektronických formulářů u jednotlivých kurzů na našich webových stránkách nebo osobně v otevíracích hodinách přímo v Centru cvrček.

Platbu za kurz je nutné provést do 5-ti dnů po provedení rezervace buď v hotovosti v Centru cvrček v otevíracích hodinách (7:00 – 17:00) nebo platebním příkazem na náš bankovní účet číslo 2200621046/2010 (Fio banka).

V případě, že jste si zvolili platbu na bankovní účet, tak prosím do textu napište jméno účastníka a jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo kurzu, které Vám zašleme v potvrzení rezervace na Vámi uvedený e-mail. Pokud nedojde k úhradě kurzovného v uvedeném termínu, bude Vaše rezervace zrušena a je nutné ji případně znovu obnovit. Delší doba rezervace není z důvodu zájmu o jednotlivé kurzy možná. Vše je nutné si případně vyjednat osobně nebo telefonicky na tel. čísle 777 893 134.

Na kurzy je možné docházet i jednorázově. Ovšem v případě plně obsazeného kurzu nemusíme tyto jednotlivé návštěvy garantovat. Platba celého kurzovného je navíc pro klienty za zvýhodněných finančních podmínek než jednotlivé docházky.

Pokud se klient přihlásí až po začátku pololetí, platí pouze částku podle počtu lekcí, které bude absolvovat do konce daného kurzu.

O své peníze nepřijdete!!! Nemůžete přijít na Vaši lekci Vámi předplaceného kurzu? Pokud se řádně a včas omluvíte ze své lekce, pak si můžete danou lekci nahradit na stejném nebo jiném kurzu. Více info zde.

Pozn. ke všeobecným obchodním podmínkám:

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.