Popis kurzu Kurz Learn English je určený pro děti školou povinné, které už mají aspoň minimální základy angličtiny za sebou. Zaměříme se na rozvoj další slovní zásoby, také už budeme více prohlubovat znalost gramatické struktury věty. Zapojíme i písemnou formu jazyka a nezapomeneme na abecedu a spelling.
– učíme se angličtinu zábavnou formou
– rozvíjíme slovní zásobu i gramatickou stavbu jazyka
– povídáme si a hrajeme hry
– pracujeme s pracovními listy tematicky zaměřenými podle ročního období, svátků a aktuálních potřeb dětí
– rozvíjíme anglický jazyk adekvátně věku a schopnostem dítěte
– pomáháme si a podporujeme se, nasloucháme si, vytváříme si veselé, příjemné prostředí
Doporučený věk děti 6 – 9 let
Lektorka Mgr. Martina Toušová
Poznámka Bez doprovodu nebo s doprovodem (záleží na rodičích). Veškerý potřebný materiál je v ceně.