Popis kurzu Kurz zaměřený na rozvoj smyslového vnímání podpořený hudbou a hrou na různé hudební nástroje. Během kurzu budeme s dětmi zpívat, poznávat a povídat si o hudebních nástrojích, hrát na Orffovy, ale i jiné nástroje, zaměříme se na rytmus, tóny a zvuky kolem nás. Kurz bude obohacen pohybovými a rytmickými hrami v kolektivu, básničkami a říkankami. Děti se naučí naslouchat hudbě a vnímat ji jako běžnou součást každodenního života.
Doporučený věk od 3 let
Lektorka Mgr. Simona Brožová