Popis kurzu Kurz zaměřený na rozvoj smyslového vnímání podpořený hudbou a hrou na různé hudební nástroje. Během kurzu budeme s dětmi zpívat, poznávat a povídat si o hudebních nástrojích, hrát na orrfovi, ale i jiné nástroje, zaměříme se na rytmus, tóny a zvuky kolem nás. Kurz bude obohacen pohybovými a rytmickými hrami v kolektivu, básničkami a říkankami. Děti se naučí naslouchat hudbě a vnímat ji jako běžnou součást každodenního života.
Termín středa 17:00 – 17:45 – leden – březen 2024 – 3 volná místa
Kurzovné 12 lekcí – 1800,- Kč (zvýhodněná cena)
Cena 170,- Kč/hod – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk od 3 let
Lektorka Mgr. Simona Brožová