Popis kurzu Jedná se o přípravu na samostatný vstup do státní nebo soukromé školky. Kurz Montessori dílničky je určen pro děti od 2 let v doprovodu dospělé osoby. Styl hry a veškerých aktivit vychází z montessori pedagogiky. Jedná se volný výběr aktivit na rozvoj jemné a hrubé motoriky a rozumových schopností s využítím řady kvalitních pomůcek. Aktivity jsou připravené v místnosti na pohybové aktivity na táckách. Výběr aktivit závisí pouze na volbě dítěte. V místnosti na výtvarné a aktivity běžného dne jsou činnosti zaměřené na sebevyjádření dětí ve formě výtvarných a rukodělných aktivit, na možnostech přípravy vlastní svačinky, mytí nádobí, praní prádla, žehlení, atd. Vše pochopitelně uzpůsobeno věku dítěte, tak aby dítě vše zvládlo bez velkých obtíží samo.
Termín úterý 9:00 – 10:00 – I. pol. 2020/2021
Kurzovné 18 lekcí á 140,- Kč =  2.520,- Kč
Cena při jednotlivé návštěvě 160,- Kč/1 h blok – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk od 2 let
Lektorka Lenka Krystková