Popis kurzu Přirozenou formou se děti od 4 do 6 let budou učit slovíčka v anglickém jazyce. Děti budou zpívat, tancovat, cvičit, malovat, hrát různé hry a to vše v zapojení s cizím jazykem. Anglický jazyk se tak stane jejich přirozenou součástí života.             

  • učíme se angličtinu zábavnou formou
  • rozvíjíme slovní zásobu i gramatickou stavbu jazyka
  • povídáme si a hrajeme hry
  • pracujeme s pracovními listy tematicky zaměřenými podle ročního období, svátků a
    aktuálních potřeb dětí
  • rozvíjíme anglický jazyk adekvátně věku a schopnostem dítěte
  • pomáháme si a podporujeme se, vytváříme si veselé, příjemné prostředí
Doporučený věk děti 4 – 6 let
Lektorka Mgr. Martina Toušová
Poznámka Bez doprovodu. Veškerý potřebný materiál je v ceně.