Popis akce

Naše fyzické setkání tváří v tvář. Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:ADAPTACE DĚTÍ V DĚTSKÉ SKUPINĚ NEBO MATEŘSKÉ ŠKOLCE

O čem bude hlavní mentorka hovořit a diskutovat se zúčastněnými rodinami/ženami?

  • Jak dlouho adaptační období u dětí kolem 2 až 5 let trvá?
  • Co dětem pomáhá při adaptaci v novém zařízení (DS nebo MŠ)?
  • Jak se mohou děti cítit a co prožívají?
  • Jak předejít velkému pláči, stesku, psychické újmě atd?
  • Jaké chování rodičů neusnadňuje a naopak komplikuje adaptaci dětí?
  • Jak by měl adaptační program ideálně vypadat?
  • Jaké chování je ze strany pečujících osob žádoucí a naopak čeho by se měly vyvarovat?
  • Otázky položené od účastníků/účastnic.

To a mnohem více se dozvíte na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček.

Termín pátek 18. 6. 2021 od 9:30 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Ing. Lenka Krystková
ředitelka dětské skupiny, montessori pedagog, chůva v DS
  

  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2021“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.