Popis akce

Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré tipy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:   

Adaptace dítěte v dětské skupině nebo mateřské školce

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme?

  • Jak dlouho adaptační období u dětí kolem 1,5 – 6 let trvá?
  • Co dětem pomáhá při adaptaci v novém zařízení (DS nebo MŠ)?
  • Jak se mohou děti cítit a co prožívají?
  • Jak předejít velkému pláči, stesku, psychické újmě?
  • Součástí semináře bude i prostor na otázky účastníků. 

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 8. 9. 2023 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena ZDARMA
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Ing. Lenka Krystková
ředitelka dětské skupiny, montessori pedagog, chůva v DS
      
Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2023“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.