Popis akce Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:
Cestujeme kočárkem po Plzeňském kraji
     O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme?

  • Tipy na vhodné trasy a cyklostezky pro maminky s kočárky a malé děti v Plzni a blízkém okolí
  • Výlety po Plzeňském kraji dostupné pro rodiny s miminky a malými dětmi
  • Tipy na občerstvení a relaxaci pro rodiny s malými dětmi (blízko cyklotras nebo turistických cest)
  • Inspirace od ostatních maminek

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 21. 6. 2024 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Ing. Lenka Krystková
ředitelka mateřského centra, montessori pedagog, chůva v DS


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu „MPSV Rodina 2024“ a z programu dotačních titulů města Plzně, jednotlivých městských obvodů a Plzeňského kraje