Popis kurzu Jedná se o cvičení pro děti ve věku od 3 do 5 let bez doprovodu rodičů. Děti se v odpoledním kurzu snažíme osamostatnit. Děti cvičí pouze s cvičitelkou. Tento kurz je zaměřený na rozvoj všestrannosti se zřetelem na nácvik koordinace pohybu, protahování, jednoduché kolektivní hry a jiné. Důležitá pro nás bude radost z pohybu. Během cvičení využijeme veškeré vybavení naší cvičebny a na závěr si uděláme zábavné opičí dráhy.
Doporučený věk děti ve věku 3 – 5 let
Lektorka Lenka Kapicová 
Poznámka Cvičení probíhá v místnosti pro pohybové aktivity s kobercem.