Popis akce

Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré tipy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:

Děti a hudba/hudební nástroje

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme:

  • zvuky kolem nás
  • jak přivézt děti k hudbě
  • vliv zpěvu od prenatálního období 
  • jak s dětmi pracovat a proč je dobré se hudbě věnovat
  • první Orffovy hudební nástroje
  • hra na klasické nástroje a další vzdělávání od předškolního věku do dospělosti 
  • říkadla, jednoduché rytmizace a lidové písně
  • ukázky nástrojů 

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 26. 4. 2024 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Mgr. Simona Brožová 
       
  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2024“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.