Popis akce

Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:

DĚTSKÁ ODRÁŽEDLA, PRVNÍ KOLA A CYKLOVÝBAVA

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme?

  • Jaké druhy dětských odrážedel na trhu najdeme.
  • Která odrážedla jsou pro zdravý pohybový vývoj vhodná a proč některá naopak nevolit.
  • Co je důležité na kole a odrážedle správně nastavit.
  • Používat pomocná kolečka pro první jízdy na kole?
  • Jak bezpečně vybavit dítě pro jízdu na kole i odrážedle.
  • Dostatečný prostor pro společnou diskuzi.

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 14. 6. 2024 od 10:45 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Ing. Lenka Krystková
ředitelka mateřského centra, montessori pedagog, chůva v DS


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu „MPSV Rodina 2024“ a z programu dotačních titulů města Plzně, jednotlivých městských obvodů a Plzeňského kraje