Popis akce

Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:

DÍTĚ V NEMOCNICI!

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme?

  • Jaká mají rodiče práva, pokud je jejich dítě  hospitalizováno.
  • Co by měl zdravotní personál respektovat.
  • Co dítě v nemocnici prožívá a proč je důležité být s ním.
  • Jak můžeme dítěte i rodiči pomoci danou situaci zvládnout.
  • Jak dítě připravit na pobyt v nemocnici.
  • Jaké následky může zanechat necitlivé zacházení s dítětem v nemocnici.
  • Předáme si praktické zkušenosti s pobytem dítěte v nemocnici.

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 21. 1. 2022 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Mgr. Jana Pivoňková -fyzioterapeutka, lektorka pohybových aktivit, matka dvojčat
      

  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2022“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.