Popis kurzu Náš dramatický nebo také herecký kroužek pro nejmenší je zaměřen na děti předškolního věku ve věku od cca 4 do 7 let. Hlavním motivem je zlepšení slovního vyjadřování a mluveného projevu u dětí, rozšiřování slovní zásoby,  odstranění jednoduchých vad řeči a především rozvoj přirozené dětské fantazie. Všech těchto našich cílů chceme dosáhnout za pomoci jednoduchých dramatických her a cvičení, práci s gesty, improvizací na různá témata, opakováním básniček, říkanek a zpěvem písní. Budeme se snažit o zapojení dětí do skupin, ale i o jejich individuální projev. Děti společně nacvičí jednoduché představení, se kterým se pochlubí rodičů, prarodičům i známým.
Termín úterý 16:45 – 17:30
Kurzovné 22 lekcí á 75,- Kč = 1.650,- Kč (zvýhodněná cena při platbě za 2. pololetí 2015/2016)
Cena 90,- Kč/hod – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk předškoláci (4 – 6 let)
Lektorka Miriam Brahmová
Poznámka Bez doprovodu nebo s doprovodem (záleží na rodičích).

 

Rezervace kurzu

  Jméno*

  Jméno dítěte

  Email*

  Telefon*

  Způsob platby*

  Poznámka