Popis kurzu Náš dramatický nebo také herecký kroužek pro nejmenší je zaměřen na děti předškolního věku ve věku od cca 4 do 7 let. Hlavním motivem je zlepšení slovního vyjadřování a mluveného projevu u dětí, rozšiřování slovní zásoby,  odstranění jednoduchých vad řeči a především rozvoj přirozené dětské fantazie. Všech těchto našich cílů chceme dosáhnout za pomoci jednoduchých dramatických her a cvičení, práci s gesty, improvizací na různá témata, opakováním básniček, říkanek a zpěvem písní. Budeme se snažit o zapojení dětí do skupin, ale i o jejich individuální projev. Děti společně nacvičí jednoduché představení, se kterým se pochlubí rodičů, prarodičům i známým.
Termín MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ 
Kurzovné /
Cena /
Doporučený věk předškoláci (4 – 6 let)
Lektorka /
Poznámka Bez doprovodu nebo s doprovodem (záleží na rodičích).