Popis akce Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:
JAK NA SAMOSTATNOST DĚTÍ…?
 
O čem bude hlavní mentorka hovořit a diskutovat se zúčastněnými rodinami/ženami? 

  • Jaké aktivity děti podle věku zvládají samy?
  • Proč je samostatnost důležitá pro správný vývoj dětí?
  • Co buduje závislost na dospělých osobách (matce, otci,..)?
  • Co dítě cítí, pokud zvládne zadaný úkol bez pomoci / s pomocí?
  • Jaké pomůcky mohou dětem pomoci, aby lépe zvládly péči o sebe, o prostředí apod.
  • Tipy na pomůcky do kuchyně, koupelny, pokojíčku apod.

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 19. 11. 2021 od 9:30 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Ing. Lenka Krystková – montessori pedagog, ředitelka a chůva v DS, matka dvou dětí
 

  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2021“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.