Popis akce Naše fyzické setkání tváří v tvář. Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je: PREVENCE ONEMOCNĚNÍ CHŘIPKOU A OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROTI NEMOCEM
    O čem bude hlavní mentorka hovořit a diskutovat se zúčastněnými rodinami/ženami?   

  • Význam očkování u dětí i dospělých 
  • Prevence virových a bakteriálních onemocnění u dětí
  • Onemocnění infekční hepatitidy A

To a mnohem více se dozvíte na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček.

Termín pátek 11. 11. 2022 od 9:30 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Mgr. Ludmila Lešková
zdravotní sestra a lektorka kurzů první pomoci nejen pro maminky
           

  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2022“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.