Popis kurzu Během kurzu Barvička se se školními dětmi zaměříme na zdokonalování jejich malířského a výtvarného umění. Klasickou malbu a kresbu doplníme vyráběním z přírodních i jiných materiálů. Budeme se učit základy perspektivy, kresby těla a zátiší. Malbu a kresbu […]

Popis kurzu Na našem tvořivém výtvarném kroužku:  vytváříme nejrůznější výrobky i obrazy podle ročního období, svátků a nálady přizpůsobujeme tvůrčí činnosti věku a schopnostem dítěte učíme se manipulaci s výtvarnými potřebami používáme různé techniky malby a necháváme plynout dětskou kreativitu […]

Popis kurzu Jedná se o přípravu na samostatný vstup do státní nebo soukromé školky. Kurz Cvrčkova miniškolička je určen pro děti od 2 let v doprovodu dospělé osoby. Kurz obsahuje procvičování hrubé motoriky ve formě pohybových aktivit a cvičení, koordinace […]