Popis akce Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré typy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:
Vliv dechu a relaxace
   

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme?

Dýchání nevěnujeme velkou pozornost, protože je to pro nás přirozená věc.

  • Jak velký vliv má správné dýchání na funkce organismu, včetne postavení našeho těla
  • Jaký dopad má špatné dýchání na naši psychiku i tělesné zdraví
  • Prakticky si ukážeme, jak správně dýchat a způsob, jak využívat dech v jednoduchých relaxačních technikách

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 24. 6. 2022 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Mgr. Jana Pivoňková -fyzioterapeutka, lektorka pohybových aktivit, matka dvojčat
       
  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2022“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.