Popis akce

Jedná se o zdarma setkání rodin s dětmi (převážně matek na mateřské nebo rodičovské dovolené), které mohou společně sdílet dobré tipy a rady týkající se konkrétních témat (ke slovu se dostane každý 🙂 ) Naším dalším tématem, které si blíže rozebereme je:

Zrakové vady u dětí

O čem bude hlavní mentorka hovořit, co společně prodiskutujeme a jaké zajímavé zkušenosti a typy si vzájemně předáme:

  • Jaké jsou nejčastější oční vady dětského věku a jejich příčiny
  • Jak poznat oční vadu u svého dítěte
  • Co může způsobit, pokud oční vada není včas diagnostikována
  • Šedý zákal jako jedna z možných očních vad u dětí
  • Tupozrakost a jak s ní bojovat v domácích podmínkách

To a mnohem více se dozvíte a zažijete na naší podpůrné skupině u nás v mateřském centru Cvrček. Na daná témata budeme diskutovat a předávat si svoje zkušenosti a postřehy, které nás mohou vzájemně obohatit. Pro děti jsou navíc připravené aktivity, kterými se mohou během povídání zabavit.

Termín pátek 17. 5. 2024 od 10:00 hod
Co získáte? Řadu přínosných informací a zkušeností od mentorky, ale i ostatních rodičů
Cena zdarma
Doporučený věk Rodiny s dětmi – matky, otcové, babičky a další příbuzní
Mentorka Bc. Monika Mašková 
       
  Aktivity projektu „Rodina pospolu – 2024“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.