Popis kurzu Kurz je vhodný pro všechny školáky na prvním stupni ve věku od 6 do 10 let. A co bude jeho náplní?       

 • rozvíjíme matematické a logické myšlení dítěte
 • hrajeme hry založené na Hejného metodě a Montessori pedagogiky
 • řešíme logické úlohy uzpůsobené schopnostem dítěte
 • rozvíjíme prostorovou představivost, používáme kostky a jiné pomůcky
 • zároveň se učíme spolupráce, ohleduplnosti, pochopení druhých
 • střídáme učení v pohybu po učebně s koncentrovanou prací u stolku
 • stavíme na znalostech a dovednostech, které už má dítě zakotvené, a dále je
  prohlubujeme
 • dítě si formou her dokáže osvojit učivo daleko dopředu mimo rámec školního
  vzdělávání
 • vybudujeme si základy, na kterých pak ve škole snadno postavíme složitější
  matematické postupy, vyřešíme slovní úlohy, pochopíme geometrii i statistiku
 • vytváříme si prostředí příjemné, podporující se a tvořivé
 • získáváme pozitivní představy o matematice a vzdělávání vůbec
 • kroužek je vhodný pro děti prvního stupně ZŠ, prohlubují se matematické znalosti a dovednosti mimo osnovy školního vzdělávání
Termín úterý 15:30 – 16:10 – září – prosinec 2023 – 8 volných míst
Kurzovné 16 lekcí – 2.400,- Kč (zvýhodněná cena)
Cena 170,- Kč/hod – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk děti 6 – 10 let
Lektorka Mgr. Martina Toušová
Poznámka Bez doprovodu nebo s doprovodem (záleží na rodičích). Veškerý potřebný materiál je v ceně.