Popis kurzu Kurz je vhodný pro všechny předškoláky ve věku od 3 do 6 let. A co bude jeho náplní?       

 • hrajeme hry založené na Hejného metodě a Montessori pedagogiky rozvíjíme předmatematické a logické dovednosti adekvátně věku a schopnostem
  dítěte
 • zároveň se učíme spolupráce, ohleduplnosti, pochopení druhých
 • získáváme základní početní znalosti, naučíme se číselnou řadu a co které číslo
  znamená, co je více, méně, co je stejné, jak množství ubývá a přibývá
 • skáčeme a hýbeme se po číselné ose
 • hrajeme si s figurkami a drobnými předměty, na kterých používáme matematiku v
  reálných situacích
 • hledáme a přirovnáváme k sobě množství a odpovídající počet
 • rozvíjíme prostorovou představivost, používáme kostky a jiné pomůcky
 • střídáme pohybové činnosti po celé učebně s koncentrovanou prací u stolečku
 • vybudujeme si základy, na kterých pak ve škole snadno postavíme
 • prohlubujeme znalosti a dovednosti, které už dítě má
 • získáváme pozitivní představy o matematice a škole
Termín kurz momentálně neprobíhá
Kurzovné /
Cena /
Doporučený věk děti 3 – 6 let
Lektorka Mgr. Martina Toušová
Poznámka Bez doprovodu nebo s doprovodem (záleží na rodičích). Veškerý potřebný materiál je v ceně.