Popis kurzu

Lekce cvičení a hraní k rozvoji vychází z moderních forem cvičení s dětmi a přístupu k dětem nejen z montessori pedagogiky. V daném kurzu navíc apelujeme na individuální přístup. V kurzu jsou tedy max. 4 děti. Lekce jsme koncipovali do následujících částí:

Úvodní zahřání a seznámení
– cca 10 minut pohybových aktivit s dětmi na podporu správného psychomotorického vývoje dětí. Během cvičení trénujeme hrubou motoriku ve formě protahování, cvičení na overballech, velkých míčích, podložkách a s využítím dalších pohybových pomůcek. Cvičení je doprovázeno řadou písniček a básniček.

Hraní k rozvoji
– cca 15 minut za pomoci jednoduchých ale velice efektivních pomůcek vycházejících nejen z montessori pedagogiky ale i z ergoterapie, které nejen kupujeme ale sami si je vyrábíme, trénujeme jemnou motoriku, rozvoj rozumových schopností, jazykových dovedností, citový a sociální vývoj.

Závěrečné pohybové aktivity
– cca 15 minut na závěr lekce se pořádně protáhneme a uvolníme. Konečná fáze lekce je zaměřena opět na rozvoj hrubé motoriky, kterou budeme tentokrát trénovat na předem připravené překážkové dráze. Náročné soustředění vyměníme za pořádnou zábavu.

Termín Dle individuální domluvy
Kurzovné pondělí – 10 lekcí á 130,- Kč = 1.300,- Kč (zvýhodněná cena při platbě za 10 lekcí)
Cena při jednotlivé návštěvě 170,- Kč/40 min – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk 1,5 – 2 roky – začínající chodci a chodci
Lektorka Věrka Draská, Lenka Krystková
Poznámka

Maximálně 4 děti ve skupině

Možno domluvit i menší počet dětí za zvýšenou sazbu – např. párové cvičení – 240,- Kč / dítě

První lekci máte zdarma. – Přijďte vyzkoušet.