Popis kurzu

Lekce cvičení a hraní k rozvoji vychází z moderních forem cvičení s dětmi a přístupu k dětem nejen z montessori pedagogiky.

Úvodní zahřání a seznámení
– cca 15 minut pohybových aktivit s dětmi na podporu správného psychomotorického vývoje. Během cvičení trénujeme hrubou motoriku ve formě protahování, cvičení na overballech, velkých míčích, podložkách a s využítím dalších pohybových pomůcek. Cvičení je doprovázeno řadou písniček a básniček.

Hraní k rozvoji
– cca 20 minut za pomoci jednoduchých ale velice efektivních pomůcek vycházejících nejen z montessori pedagogiky ale i z ergoterapie, které nejen kupujeme ale sami si je vyrábíme, trénujeme jemnou motoriku, rozvoj rozumových schopností, jazykových dovedností, citový a sociální vývoj.

Závěrečné pohybové aktivity
– cca 15 minut na závěr lekce se pořádně protáhneme a uvolníme. Konečná fáze lekce je zaměřena opět na rozvoj hrubé motoriky, kterou budeme tentokrát trénovat na předem připravené překážkové dráze. Náročné soustředění vyměníme za pořádnou zábavu.

Termín
Kurzovné
Cena při jednotlivé návštěvě 105,- Kč/50 min – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk Děti ve věku 2 – 4 roky
Lektorka Lenka Krystková
Poznámka