Popis kurzu V rámci projektu Celé Česko čte dětem, do kterého jsme se zapojili, bychom rádi v dětech podporovali zálibu v četbě a knihách. Tento kurz je zaměřený na čtené pohádky, které budou podpořené doprovodným programem. Na začátku lekce si přečteme pohádku, budeme si o ději a postavách povídat s dětmi. Poté si uděláme výtvarnou, pohybovou, taneční nebo divadelní aktivitu, která bude s aktuální pohádkou souviset. Budeme v dětech podporovat jazykové schopnosti a i to i cizojazyčné. Můžete se těšit na známé i méně známé pohádky zábavnou formou.
Termín úterý 16:30 – 17:15
Kurzovné 21 lekcí á 70,- Kč = 1.470,- Kč (zvýhodněná cena při platbě za 2. pololetí 2014/2015)
Cena 90,- Kč/45 min – jednorázový vstup možný pouze při nenaplnění kurzu nebo aktuálně volné kapacitě na hodině
Doporučený věk Děti od 2 do 6 let (mladší děti buď v doprovodu rodičů nebo samostatně)
Lektorka Veronika Pušmanová
Poznámka Žádáme o rezervaci předem u zájemců platících hodinově, popřípadě nahlášení nepřítomnosti u dětí s předplatným.